Skip to main content
Agenda CACV

RELACIONS INTERNACIONALS

Seguint l’article 12.5e  de la Llei 10/2018, de 18 de maig, de creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), que determina la idoneïtat de subscriure acords de col·laboració tant amb altres autoritats de regulació audiovisual com amb entitats gestores del servei públic de comunicació audiovisual nacionals i internacionals, el CACV és membre de:

 • La Plataforma de Reguladores dels Sector Audiovisual d’Iberoamèrica (PRAI).
 • L’entitat independent conformada per autoritats reguladores en matèria audiovisual (EPRA).
 • Xarxa d’Autoritats de Regulació Mediterrànies (MNRA, en anglés, i RIRM, en francés).

La PRAI està formada per 12 reguladors:

 • CNTV de Xile
 • CONCORTV del Perú
 • CAC de Catalunya
 • ERC de Portugal
 • ENACOM de l’Argentina
 • CNMC d’España
 • CAA d’Andalusia
 • IFT de Mèxic
 • ANCINE del Brasil
 • CRC de Colòmbia
 • CCE de l’Equador
 • CACV

A més, compta amb el SINART de Costa Rica i l’HACA del Marroc com a observadors.

D’acord amb els seus estatuts, la PRAI compta amb grups de treball, conformats per persones expertes en els camps corresponents. Cada grup de treball està liderat per un dels organismes que són membres.

El novembre de l’any 2024 els grups de treball hauran de presentar en l’Assemblea General Ordinària de la PRAI els documents finals i/o el resum de les activitats desenvolupades durant el període 2023-2014.

Una de les finalitats d’aquests grups de treball és propiciar una certa visibilitat de les iniciatives i de les activitats de la PRAI, bàsicament mitjançant jornades, conferències, etc.

El CACV forma part de quatre dels grups de treball de la PRAI.

 • Representació de gènere en les pantalles de l’audiovisual (membre del grup per part del CACV: la consellera Anna Gimeno). El CACV lidera aquest grup de treball.
 • Alfabetització mediàtica i informacional (membre del grup per part del CACV: consellera Dolors López).
  Informació falsa, campanyes de desinformació i fake news (membre del grup per part del CACV: el conseller Àlvar Peris).
 • Pluralisme en els mitjans i serveis audiovisuals (membre del grup per part del CACV: la consellera Carmen Carretón).

Quant a l’àmbit europeu, el CACV ha entrat en l’EPRA, entitat independent conformada per autoritats reguladores en matèria audiovisual. Està integrada per 56 organismes (que pertanyen en  47 estats diferents). Malgrat les possibles divergències en el camp de les competències, així com en l’estructura que els consells reguladors tenen en cada estat, l’EPRA es marca com a objectiu essencial debatre i coordinar aspectes referits a la regulació del sector de manera transnacional.

El CACV també forma part de la Xarxa d’Autoritats de Regulació Mediterrànies (MNRA, en anglés, i RIRM, en francés), integrada per 28 autoritats audiovisuals (de 24 estats que o bé es troben al Mediterrani o bé en àrees pròximes). La finalitat d’aquesta xarxa és l’intercanvi de coneixement i pràctiques entre els membres que la conformen, i manté relacions de cooperació amb organismes internacionals i amb plataformes d’institucions similars.