Skip to main content

Què és el CACV

El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana és l’autoritat audiovisual independent encarregada de vetlar pel respecte dels drets, llibertats i valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit dels mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana i pel compliment de la normativa vigent en matèria audiovisual i de publicitat, d’acord amb els principis d’actuació i funcions que li atribueixen l’Estatut d’autonomia i la Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV).

Vídeos alfabetización