Skip to main content

Oficina de L’audiència

L’oficina de defensa de l’audiència és l’encarregada de rebre, remetre i respondre les queixes de la ciutadania sobre els continguts de la programació i la publicitat que s’emeten en les emissores de ràdio i els canals de televisió locals i autonòmics valencians. Així mateix, aquesta oficina podrà rebre i remetre a les empreses i ens de ràdio i televisió d’àmbit supraautonòmic les queixes de la ciutadania, amb petició expressa que siga resolta pel titular del mitjà corresponent.

    He leído y acepto la Política de Privacidad.

    Cóm funciona l’Oficina de Defensa de l’Audiència?