Skip to main content

El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana s’ha incorporat recentment a la plataforma Iberoamericana de reguladors del sector audiovisual -PRAI- i ha assumit la responsabilitat de liderar el treball sobre representació de gènere i eliminació de la discriminació sexual a l’audiovisual en esta plataforma internacional. La PRAI reuneix a les entitats reguladores de l’Argentina, Xile, Espanya, Perú, Portugal, Equador, Mèxic, Colòmbia i Brasil, a més de Costa Rica i el Marroc en qualitat de membres observadors. Espanya està, a més, representada pels consells audiovisuals de Catalunya (que ocupa actualment la presidència de la PRAI), Andalusia i Comunitat Valenciana.

El Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha assumit el lideratge del grup de treball sobre representació de gènere amb la coordinació de la consellera, periodista i especialista en Igualtat, Anna Gimeno.

Un dels objectius de la PRAI és generar recursos i acords en els que els organismes reguladors del sector audiovisual puguen basar la presa de decisions, entre elles les de caracter normatiu, que afecten al sector en la regió iberoamericana. En este sentit, el lideratge del grup de representació de gènere implicarà l’obertura d’un canal de col·laboració amb organitzacions especialiltzades en combatre la discriminació i plataformes reguladores d’Europa i d’altres àmbits geogràfics per tal de generar una base d’experiències i exigències comunes per a desenvolupar sistemes de regulació i legislació coherents amb l’objectiu d’eliminació de la desigualtat sexual, la reproducció d’estereotips i altres continguts discriminatoris per raó de sexe a l’audiovisual en el marc internacional.

En esta línia s’ha aprovat un pla de treball que té per objectiu, entre altres, impulsar accions que permeten combatre la discriminación sexual, la presència desigual de les dones en pantalla i la representació estereotipada de gènere a l’ámbit audiovisual, així com incorporar la perspectiva feminista en les iniciatives d’alfabetització mediàtica i audiovisual que desenvolupa esta plataforma tant en l’àmbit iberoamericà com en col·laboració amb organismes internacionals com la Unesco i plataformes de reguladors d’altres àrees geogràfiques, amb l’objectiu d’espentar una ciutadania més conscient, crítica i exigent amb els continguts audiovisuals.

Un dels projectes més immediats és impulsar una font de recursos sobre dones expertes en l’area iberoamericana, en les més diverses disciplines, per tal de proporcionar noves fonts informatives als mitjans de comunicació i afavorir l’increment de la presència de dones expertes en els continguts audiovisuals informatius i d’opinió internacionals.

El pla de treball inclou també la necessitat de reformular les estrategies per aconseguir un compromís més ferm i un rol més actiu dels mitjans en relació a l’eliminació de la discriminació, que no descanse en el voluntarisme de professionals del sector sino que implique l’acció decidida d’empreses i corporacions i avançar en posicionar a la PRAI com una agent internacional rellevant en la construcció d’un audiovisual lliure de discriminació sexual.

El Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, a més, participa als grups de treball de la PRAI dedicats a “Alfabetització mediàtica”, “Informació falsa, campanyes de desinformació i fake news” i “Pluralisme als mitjans i serveis audiovisuals”.