Skip to main content

Alfabetizació digital

L’objectiu d’aquest material audiovisual és explicar alguns conceptes essencials del camp de la comunicació. La paraula comunicació comparteix l’arrel llatina de “comunitat”, “comuna” i “comunió”. Aquesta recurrència al comuna ens hauria de conduir cap al sentit ètic (responsabilitat) de la comunicació i, en última instància, cap a la cerca compartida del sentit.

La Sèrie “Educació mediàtica per a una ciutadania crítica” la conformen els següents vídeos:

L’alfabetització mediàtica: un repte urgent

ens presenta el concepte d’Alfabetització Mediàtica i les seues conseqüències. Es fa ressò de la imparable voràgine en l’ús dels mitjans digitals i recalca la necessitat de treballar en el propòsit d’aconseguir que tinguem una ciutadania competent. S’apunten també plans d’actuació de diferent índole.

Per què són importants els mitjans de proximitat?

Explica com funcionen els mitjans de proximitat, que són els que s’ocupen dels esdeveniments, la cultura i les notícies més pròximes. En el vídeo s’expliquen les causes i les circumstàncies que caracteritzen a aquesta mena de mitjans, que, malgrat ocupar-se d’allò més pròxim, es troben inserits en l’era de la galàxia digital.

El sistema audiovisual valencià

Incideix en la necessitat d’assumir el dels Mitjans de comunicació com un servei públic essencial, i fa un breu recorregut pel sistema audiovisual valencià.

Què són els Consells Audiovisuals?

S’ocupa de donar a conéixer la naturalesa i les funcions dels consells audiovisuals, concretant que es tracta d’entitats independents amb capacitats reguladores i sancionadores sobre el sector audiovisual.

El dret d’accés i l’oficina de l’audiència

Explica com es regula el desenvolupament del dret d’accés, que es refereix, d’una banda, a la facilitat d’accés a l’oferta mediàtica existent i, per l’altre, al dret de la ciutadania a participar en els propis mitjans de comunicació.

Els mitjans de comunicació i el foment de la igualtat

Incideix en la rellevància dels mitjans de comunicació en l’objectiu d’aspirar a viure en una societat igualitària, recalcant també la seua incidència en la difusió de percepcions, valors i pautes de conducta.

La desinformació i les fake news

Seté s’evidencia que el nou context comunicatiu ha propiciat la proliferació de la desinformació, faules, etc. També ensenya les diferents vies que adopten les fake news, així com aquelles casuístiques i/o les formes mitjançant les quals aconsegueixen aconseguir una certa credibilitat, i mostra els canals pels quals es difonen.