Skip to main content

El Ple del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha estudiat en profunditat el projecte de Llei General de Comunicació Audiovisual i presentarà més de 90 propostes d’esmenes a este projecte de Llei als Grups Parlamentaris, la major part d’elles, amb l’objecte de «preservar les competències autonòmiques en matèria d’audiovisual, protegir els interessos culturals i lingüístics del nostre territori i reforçar la consideració de les radiotelevisions autonòmiques» han manifestat.

El Ple del CACV, reunit ahir a la Casa dels Caragols de Castelló, ha presentat un important nombre d’esmenes que tenen per objecte, entre altres: augmentar la protecció de les persones menors d’edat, assolir l’ús de llenguatge no sexista, ampliar i concretar la garantia d’un equilibri en la presència de dones en els diferents àmbits d’este sector, així com el reforç de mesures per erradicar el sexisme en l’audiovisual, especialment la «hipersexualitzacio infantil i de les dones», i la incorporació de sancions als incompliments de les obligacions contemplades en els principis generals d’esta llei.

El CACV considera que el text legislatiu ha d’incorporar «una mirada més àmplia i estratègica» i ser «plenament conseqüent» amb la descentralització existent en el marc competencial de l’Estat i han insistit en que «no s’ha d’oblidar que la Comissió Europea reforça les competències i el paper que han d’assumir les autoritats independents» en l’àmbit de la prestació dels serveis audiovisuals.

El CACV ha recomanat que el projecte de Llei General de Comunicació Audiovisual tinga en compte que «existeix un ecosistema audiovisual arrelat a la producció local i a la diversitat cultural i lingüística», regulat per l’autoritat competent de les Comunitats Autònomes.

D’aquesta manera el Consell valencià ha reclamat que els Consells Audiovisuals existents i les diverses autoritats audiovisuals autonòmiques «han de ser partícips dels organismes reguladors de l’Estat», així com també han assenyalat la necessitat de «posar en valor» el sistema de control de continguts de risc que tots ells han incorporat a la legislació autonòmica. En aquest sentit, el CACV proposa que en algunes decisions de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència participen els Consells Audiovisuals i altres autoritats audiovisuals de rang autonòmic.

Diversitat cultural i lingüística

Quant a la diversitat cultural i lingüística consideren que per fer efectiu el mandat constitucional en relació a protegir en la mateixa mesura totes les llengües oficials, «resulten insuficients les quotes establides» perquè les grans plataformes aposten en les seues produccions per les llengües com el valencià-català, basc o gallec. En este sentit han demanat que el finançament i programació d’obra europea «tinga una atenció equilibrada» en les diferents llengües, per evitar que el percentatge establert «puga dedicar-se únicament a una d’elles o que alguna quede menystenida en relació a les altres».

Així mateix, el CACV ha incorporat diferents esmenes que poden garantir una presència equilibrada d’homes i dones en la inversió i programació d’obra europea.

Igualtat de financiació per als mitjans públics autonòmics

En un altre ordre de coses, el CACV ha reclamat que «els mitjans públics autonòmics disposen de les mateixes fonts d’ingressos i de protecció, com ara els respectius arxius audiovisuals, que el de la Ràdio Televisió Espanyola, ja que, segons han explicat «en el projecte no queda inicialment reflectit» i el CACV ha esmenat. Una mesura que consideren rellevant «no solament per complir el mandat constitucional que disposa la protecció de cultures i llengües», sinó perquè «el repte d’incorporar tota la ciutadania als nous hàbits de consum audiovisual ha d’estar per damunt d’afavorir un mitjà públic en detriment d’altres».

Així mateix, s’ha presentat una esmena de modificació que establiria que RTVE cedirà a les radiotelevisions autonòmiques el 50% dels ingressos provinents de les aportacions dels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu lineal d’accés condicional, a petició i d’intercanvi de vídeos a través de plataforma.

Més contundència a les sancions per violència digital

El CACV també ha destacat que la futura llei general de comunicació audiovisual «hauria de ser més contundent» a sancionar la violència digital i, sobretot, la que construeix narracions que alimenten l´odi, la violència masclista i les conductes sexistes i discriminatòries.

A més, segons han assenyalat des del CACV, la llei «hauria de preveure més suport a iniciatives sobre alfabetització mediàtica que doten la ciutadania d’eines per a fer front als nous entorns comunicatius i que propicien el pensament crític i l’aprenentatge de mètodes eficaços per gestionar i desactivar la desinformació, els discursos d’odi i la publicitat encoberta».