Skip to main content

El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana

És l’autoritat audiovisual independent encarregada de vetlar pel respecte dels drets, llibertats i valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit dels mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana i pel compliment de la normativa vigent en matèria audiovisual i de publicitat, d’acord amb els principis d’actuació i funcions que li atribueixen l’Estatut d’autonomia i la Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV).

El CACV té com a finalitat principal vetlar i garantir de forma constant, el compliment de diversos objectius.

FUNCIONS

Corresponen al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en l’àmbit autonòmic de l’activitat i exercici de la comunicació audiovisual, diverses funcions.

COMPOSICIÓ

Les persones membres actuen amb absoluta independència, sense que puguen rebre instruccions de cap administració o altres institucions en l’exercici de les seues funcions

ámbits d’actuació

Les persones membres actuen amb absoluta independència, sense que puguen rebre instruccions de cap administració o altres institucions en l’exercici de les seues funcions

Notícies destacades

Has vist o escoltat alguna cosa incorrecta?

Relacions internacionals